ताजा खबरहरु    

सरोकारवालाहरुका लागि

सम्पन्न भएका निर्वाचन


बालिग मताधिकारको आधारमा आयोगले सम्पन्न गरेका निर्वाचनहरू
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रह बाहेक विभिन्न समयमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन र स्थानीय निकाय निर्वाचन गरी विभिन्न  निर्वाचनहरू सम्पन्न गरिसकेको छ । हालसम्म सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूका सङ्क्षिप्त विवरण देहायबमोजिम रहेका छन् ।


राष्ट्रियस्तर/संविधानसभा/प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रह, २०३६ बाहेक)

ECN Map Center    FAQs    Press Room
SiteLock
Positive SSL Wildcard