सरोकारवालाहरुका लागि

निर्देशिका


निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले आफ्नो काम सूचारुरूपले सञ्चालन गर्ने गराउने प्रयोजनको लागि निर्देशिकाहरू बनाई लागू गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो निर्देशिकाको पालना गर्न सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । 

 

स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ का लागी निर्देशिकाहरु

 निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन निर्देशिका, २०७३

मतदाता शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७३ 

स्थानीय तह निर्वाचन पर्यवेक्षण नीति, निर्देशिका तथा आचारसंहिता, २०७३


संबिधान सभा सदस्य निर्वाचन २०७० का लागी निर्देशिकाहरु

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन मतगणना निर्देशिका, २०७०
निर्वाचन विवाद निरुपण निर्देशिका, २०७०
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन(समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको उम्मेदवारी सम्बन्धी)निर्देशिका, २०७०
 
ECN Map Center    FAQs    Press Room