सरोकारवालाहरुका लागि

Gallery


 वित्तीय तथा खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी दुर्इदिने अभिमूखीकरण तालिम
वित्तीय तथा खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी दुर्इदिने अभिमूखीकरण तालिम

March 03, 2016
वित्तीय तथा खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी दुर्इदिने अभिमूखीकरण तालिम २०७२ फागुन १७ र १८,इलाम
1 Photos
मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक (विशेष) कार्यक्रमसम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम
मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक (विशेष) कार्यक्रमसम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

January 21, 2016
मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक (विशेष) कार्यक्रमसम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम
1 Photos
माननीय कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूको पाकिस्तान भ्रमण
माननीय कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूको पाकिस्तान भ्रमण

January 10, 2016
माननीय कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूको पाकिस्तान भ्रमण
1 Photos
निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशीकरण सम्बन्धी कार्यशाला
निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशीकरण सम्बन्धी कार्यशाला

January 07, 2016
निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशीकरण सम्बन्धी कार्यशाला १३-१५ पौष, २०७२
1 Photos
राजनीतिक दलको आय-व्वयको विवरणको लेखापरिक्षण तथा निर्वाचन खर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण
राजनीतिक दलको आय-व्वयको विवरणको लेखापरिक्षण तथा निर्वाचन खर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण, २०७१ पुष १९-२४

January 06, 2016
राजनीतिक दलको आय-व्वयको विवरणको लेखापरिक्षण तथा निर्वाचन खर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण, २०७१ पुष १९-२४
1 Photos
निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशीकरण सम्बन्धी कार्यशाला
निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशीकरण सम्बन्धी कार्यशाला

January 03, 2016
निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशीकरण सम्बन्धी कार्यशाला, २२-२४ मंसिर २०७२, कास्की
1 Photos
Workshop on Political Finance
राजनीतिक वित्त सम्बन्धी कार्यशाला

July 13, 2016
राजनीतिक वित्त सम्बन्धी कार्यशाला १८-२० चैत, २०७२ भरतपुर
1 Photos
ECN Map Center    FAQs    Press Room