ताजा खबरहरु    

सरोकारवालाहरुका लागि

मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको सूचना
२०७५ वैशाख २

यही २०७५ साल बैशाख २ गते आइतबारदेखि सबै क्षेत्रीय/जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने तथा मतदाता नामावलीमा नाम रहेका मतदाताको विवरण अद्यावधिक (नामावली अन्यत्र सार्न, विवरण सच्याउन र नामावलीबाट नाम हटाउन) गर्नु पर्ने भए सोको लागि निर्धारित अनुसूची बमोजिम निवेदन लिई अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकोले आवश्यक कागजात प्रमाण सहित सम्बन्धित जिल्लास्थित क्षेत्रीय/जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
ECN Map Center    FAQs    Press Room
SiteLock
Positive SSL Wildcard