ताजा खबरहरु    

सरोकारवालाहरुका लागि

मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको सूचना
२०७५ श्रावण १४

यही २०७५ साल बैशाख २ गतेदेखि सबै क्षेत्रीय/जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा सञ्चालन भइरहेको मतदाता नामावली संकलन गर्ने तथा मतदाता नामावलीमा नाम रहेका मतदाताको विवरण अद्यावधिक (नामावली अन्यत्र सार्न, विवरण सच्याउन र नामावलीबाट नाम हटाउन निवेदन लिने) कार्यक्रमको अतिरिक्त यहि मिति २०७५ श्रावण १ गतेदेखि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू तथा तोकिएका इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

ECN Map Center    FAQs    Press Room
SiteLock
Positive SSL Wildcard