ताजा खबरहरु    

सरोकारवालाहरुका लागि

आचारसंहिता सम्बन्धमा
२०७४ अषाढ १५

आयोगको मिति २०७४ असार १५ को निर्णयानुसार २०७४।०३।१४ गते प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३५ जिल्लाहरुमा स्थानीय तहको दास्रो चरणको  निर्वाचनको मतदानको कार्य सम्पन्न भई सकेको हुँदा उल्लिखित प्रदेशहरुमा लागू रहेको निर्वाचन आचार संहिता (नियुक्ती, सरुवा, बढुवा, काज, तालीम, गोष्ठी,कार्यशाला, सेमिनार, बिदा, अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण तथा बजेटका सम्बन्धमा समेत)  मिति २०७४ असार १५ गतेदेखि लागू नरहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

ECN Map Center    FAQs    Press Room
SiteLock
Positive SSL Wildcard