ताजा खबरहरु    

सरोकारवालाहरुका लागि

पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू


क्र.सं

पद

नाम

कार्यावधि

देखि

सम्म

प्रधान निर्वाचन कमिश्नर

श्री  सुवर्ण शमसेर

२००८/७/२६

२०१६

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

श्री सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत

२०२३/६/१०

२०२४/२/१५

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

श्री पूर्णप्रसाद ब्राम्हण

२०२४/३/९

२०२८/४/२५

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

श्री विष्णुमणी आचार्य

२०२८/५/२१

२०२९/१२/१

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

श्री सुन्दरप्रसाद शाह

२०३०/१/१८

२०३६/१/१९

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

श्री शेरबहादुर शाही

२०३६/९/२९

२०४१/१०/७

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

श्री सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ

२०४१/१२/१५

२०४९/७/७

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

श्री विष्णुप्रताप शाह

२०५०/१/१४

२०५८/४/१९

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

श्री अच्युतनारायण राजभण्डारी

२०५८/९/२३

२०६०/५/६

१०

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

श्री केशवराज राजभण्डारी

२०६०/८/१७

२०६३/३/२५

११

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

श्री भोजराज पोखरेल

२०६३/७/१३

२०६६/२/२०

१२

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

श्री नीलकण्ठ उप्रेती

२०६९/१२/११

२०७२/२/१

१३

निर्वाचन आयुक्त

श्री श्यामकृष्ण भट्टराई

२०४७/४/९

२०४८/४/७

१४

निर्वाचन आयुक्त

श्री ध्रुवबरसिँह थापा

२०४७/४/९

२०४८/४/१०

१५

निर्वाचन आयुक्त

श्री ध्रुवबरसिँह थापा

२०५१/४/६

२०५३/११/२४

१६

निर्वाचन आयुक्त

श्री नारायणप्रसाद राजभण्डारी

२०५१/४/६

२०५३/४/११

१७

निर्वाचन आयुक्त

श्री रामचन्द्र शर्मा पौडेल

२०५१/४/६

२०५६/११/१९

१८

निर्वाचन आयुक्त

प्रा. डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र

२०५१/४/६

२०५७/४/६

१९

निर्वाचन आयुक्त

श्री रमेशजङ्ग थापा

२०५४/५/६

२०५९/१०/७

२०

निर्वाचन आयुक्त

श्री विश्वमान श्रेष्ठ

२०५४/५/६

२०६०/५/६

२१

निर्वाचन आयुक्त

श्री अच्युतनारायण राजभणडारी

२०५४/५/६

२०५८/९/२२

२२

निर्वाचन आयुक्त

श्री डमरुवल्लभ भट्टराई

२०६०/८/१७

२०६३/३/२५

२३

निर्वाचन आयुक्त

श्री दिलबहादुर कार्की

२०६०/८/१७

२०६३/३/२६

२४

निर्वाचन आयुक्त

श्री जयरामसिहँ बोहरा

२०६०/८/१७

२०६३/३/२६

२५

निर्वाचन आयुक्त

श्री उषा नेपाल

२०६३/७/२३

२०६५/५/१६

२६

निर्वाचन आयुक्त

श्री नीलकण्ठ उप्रेती

२०६३/७/२३

२०६९/७/२२

२७

निर्वाचन आयुक्त

श्री दोलखबहादुर गुरुङ्ग

२०६३/९/२७

२०६९/९/२६

२८

निर्वाचन आयुक्त

श्री दोलखबहादुर गुरुङ्ग

२०६९/१२/११

२०७२/५/१०

२९

निर्वाचन आयुक्त

डा. अयोधीप्रसाद यादव

२०६३/९/२७

२०६९/९/२६

३०

निर्वाचन आयुक्त

डा. रामभक्त पी.बी. ठाकुर

२०६९/१२/११

२०७१/९/६

ECN Map Center    FAQs    Press Room
SiteLock
Positive SSL Wildcard