ankara escort
maltepe escort kartal escort kadıköy escort ataşehir escort pendik escort göztepe escort
böcek ilaçlama
maltepe escort kartal escort kadıköy escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort
fapjunk.com
porno video
kocaeli escort bayan
Welcome to Election Commission of Nepal

फोटोसहितको मतदाता नामावली

 

निर्वाचनमा मतदान गर्नको लागि सबै योग्य नागरिकहरूले फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा अनिवार्य नाम दर्ता गराउनु पर्दछ ।

१६ वर्ष उमेर पूरा गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्नेछन् तर प्रचलित कानुनअनुसार १८ वर्षउमेर पूरा भएपछि मात्र निजहरूलाई मताधिकार प्राप्त हुनेछ ।
फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न निम्न शर्तहरू पूरा गर्नुपर्दछ :
   क) नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्छ ।
   ख) १६ वर्षउमेर पूरा गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ ।
   ग) कुनै निर्वाचन क्षेत्रभित्रको गाउँ विकास समिति/नगरपालिकामा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्दछ ।

निर्वाचनमा मत दिनको लागि फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा अनिवार्यरूपमा नाम दर्ता गरी निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा १८ वर्षउमेर पूरा भएको हुनुपर्दछ । आगामी २०७४ वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि २०७३ फाल्गुण ९ गते  सम्म १८ वर्षउमेर पूरा भएको हुनुपर्ने गरी आयोगले मिति तोकेको छ ।

Feedback