संवत् २०७८ जेठ ६ गते हुने बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनको लागि मतदाता नामावली देहाय बमोजिम रहेको छ ।
 
Feedback